arm saba asli

 شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین بعنوان یک هلدینگ سرمایه گذاری، علاوه بر مدیریت سبد سهام، سرپرستی و مدیریت شرکتهای تابعه خود که عمدتاً در حوزه خدمات مالی متمرکز می باشند را بر عهده دارد. ضمن تأکید بر هدف والای حفظ و ارتقای ارزش سرمایه های در اختیار و کسب بازدهی حداکثر، تامین نیاز شرکتهای تابعه شستا در حوزه هایی همچون خدمات تأمین مالی و ارزی، واگذاری تخصصی شرکت ها، سبدگردانی و بازارگردانی سهام، مهمترین وظایف حاکمیتی هلدینگ بشمار می آید.

چشم انداز:
شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین بعنوان یک هلدینگ تخصصی مالی معتبر در بازار سرمایه بدنبال آن است که با اتخاذ سبک سرپرستی مناسب، استفاده بهینه از توانمندی های بالقوه، شناسایی بموقع فرصت های جذاب سرمایه گذاری، شیوه نفوذ هم افزا بین شرکتهای تابعه و بازار کالایی شستا، توسعه همکاری افقی درون هلدینگ، توانمندسازی در حوزه فعالیت های بین المللی، توسعه نگاه خرده فروشی با استفاده از اکوسیستم استارتاپی موجود در کشور، برند نمودن شرکت با استفاده از قابلیت های دیجیتالی و رگولاتوری اثربخش واسطه های مالی، علاوه بر کسب و حفظ جایگاه برتر در بازار سرمایه به هدف والای خود دست یابد. شایسته سالاری،کارگروهی، همکاری افقی، شفافیت عملکردی و پاسخگویی به صاحبان سرمایه چهار رکن اصلی این حرکت بشمار می آیند.

راهبرد ها :
برندسازی صبا.
نهادسازی و ابزارسازی مالی.
ساختارسازی هلدینگ.
توسعه تعاملات بین المللی.
نهادسازی کسب و کاری فناورانه ( فین تک، VC، استارت آپ، تجارت دیجیتال و ...).
بهینه سازی و متوازن سازی سبد دارایی مالی.
برندسازی مالی.
مدیریت ریسک و نقدینگی سرمایه گذاری های پربازده.

 

ارزش های محوری :

-قانونمندی و پایبندی به اجرای قوانین.

-شفافیت عملکردی و اقتصادی و جلوگیری از ایجاد فساد اقتصادی.

-پاسخگویی سریع، دقیق و شایسته به صاحبان سرمایه.

-پایبندی به مسئولیت های اجتماعی.

-اخلاق حرفه ای (تجاری) و شایسته سالاری.

-کار تیمی در کنار همکاری های افقی.

 

 

 

 

 

 Sabatamin Heiatmodire