انتشار نهمین شماره «صبا تحلیل»

انتشار نهمین شماره «صبا تحلیل»

نهمین شماره «صبا تحلیل» منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی صبا تأمین، نهمین شماره ماهنامه تخصصی گروه مالی صبا تأمین با مطالبی همچون اخبار گروه مالی صبا تامین و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، گزارش بانک جهانی در خصوص اثرات جنگ غزه بر بازار کالاهای اولیه، بررسی قیمت جهانی نفت خام، بررسی وضعیت صنعت لبنیات و شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان و تحلیل بنیادی سیمان شرق منتشر شده است.
گفتنی است پرونده این شماره از صبا تحلیل، به معرفی شرکت کارگزاری بیمه تأمین پرداخته است.
این شماره از «صبا تحلیل» را می‌توانید از اینجا مطالعه کنید.