تاسیس : 1387
کارگزاری بیمه تامین آینده

معرفی شرکت:

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) با هدف ایجاد هم افزایی ، تخصصی نمودن فعالیت ها ، استفاده بهینه از خدمات شرکتهای بیمه گر ، توسعـه کمـی وکیـفی پوشش های بیمه ای ، تمرکز اقدامات و ساماندهی به فعالیتهای بیمه ای از یک سو و کسب درآمد از طریق کاهش هزینه ها ، اداره ریسک و توزیع مطلوب و اقتصادی آن و همچنین تعدیل نرخ بیمه نامه‌ها، ارائه خدمات مطلوب بیمه ای با بهره گیری از سرمایه انسانی متخصص نسبت به سایر کارگزاران  اقدام نماید .

تاریخچه :

 شرکت کارگزاری بیمه تامین آینده را در مرداد ماه سال 1387 براساس مقررات بیمه مرکزی تاسیس و شرکت کارگزاری بیمه تأمین آینده (سهامی خاص) براساس مجوز شماره 28896 مورخ 29/06/1387 بیمه مرکزی ج.ا.ایران ، تشکیل و به شماره 330712 مورخ 16/06/1387 در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی تأسیس و به ثبت رسیده است.

موضوع فعالیت:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه عبارتست از انجام امور دلالی رسمی بیمه و مشاوره بیمه ای براساس قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و آیین نامه های مصوب شورایعالی بیمه و دستور العملهای صادره از سوی بیمه مرکزی ایران و سایر قوانین و مقررات موضوعه دیگر میباشد .

* خدمات قابل ارائه این شرکت در چهار بخش زیر تقسیم و به اجرا درآمده است که ذیلاً به استحضار میرسد :

الف) بیمه های اشیاء (اموال) :

1-بیمه آتش سوزی و خطرات تبعی.

2-بیمه های اتومبیل (شخص ثالث ، حوادث ، سرنشین و بدنه) .

3- بیمه های باربری (وارداتی ، صادراتی و حمل و نقل داخلی) .

4- بیمه های مهندسی (تمام خطر نصب ، مقاطعه کاری ، شکست ماشین آلات ، و…)

ب) بیمه های مسئولیت :

بیمه های مسئولیت : (مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان، مسئولیت ثالث، مسئولیت متصدیان حمل بار در مقابل رانندگان و CRM) .

ج) بیمه های اشخاص :

1- بیمه های عمر و حوادث.

2- بیمه های درمانی گروهی تکمیلی.

3- بیمه های عمر و تشکیل سرمایه

د) بیمه های خاص :

1-بیمه های کشتی – موتورلنج وغیره.

2- بیمه های هواپیما .

مزایا :

از جمله مزایای بهره گیری از خدمات کارگزاری می توان عناوین ذیل را برشمرد:

  • خدمات مشاوره ای قبل از انعقاد قرارداد

-نیاز سنجی بیمه ای متناسب با فعالیت شرکت

– تجمیع بیمه نامه ها با استفاده از مزایای ایجاد پرتفوی بیمه ای

– تعیین صلاحیت شرکتهای بیمه ای بر مبنای آنالیز دوره ای بیمه گران و انتخاب اصلح بیمه گر به منظور اخذ استعلام و انتقال ریسک

– طراحی پیش نویس شرایط  بیمه نامه (اسلیپ ) برای برگزاری مناقصات بیمه ای توسط بیمه گذار یا قبول انجام مناقصه از طرف بیمه گذار .

– برگزاری دوره های آموزشی جهت بیمه گذاران

– آمادگی ارایه هرگونه مشاوره و خدمات بیمه ای قبل از فروش ، هنگام فروش و پس از فروش بیمه نامه

  • مدیریت بیمه نامه :

-انتخاب اصلح واحد اجرای جهت روند عملیات بیمه ای بیمه گذار 

-پایش و نظارت بر فرایند اجرای در طول مدت قرارداد بیمه ای

  • مدیریت خسارت :

-تشکیل پرونده خسارت در زمان وقوع حادثه ، اعزام کارشناس، انتخاب ارزیاب خسارت ، رسیدگی و تسویه خسارت .

  طی چندین سال فعالیت تخصصی بیمه ای با حمایت های سازمان تامین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی شرکت بیمه تامین آینده توانسته است عنوان شرکت نمونه و برگزیده دومین و سومین جشنواره رتبه بندی شرکتهای شستا در سال 94 و 95 را کسب کند.

خدمات کارگزاری بیمه

کارگزاری بیمه تامین آینده بیشترین رشته های بیمه را در میان تمامی کارگزاری ها بیمه به خود اختصاص داده است.این کارگزاری در پنج رشته : 1-آتش سوزی 2-اشخاص 3-اتومبیل 4-مسئولیت 5-مهندسی فعالیت دارد.

حافظ منافع بیمه گزاران
طراحی بیمه نامه
ارزیابی دارایی ها
مشاوره و مدیریت ریسک
وصول خسارات
دوره های آموزشی