شکایات

کد پیگیری صادر شده از سمت سیستم را نزد خود نگه دارید و با استفاده از آن نتیجه شکایت را ملاحضه فرمایید.

توجه: تلفن همراه را بدون صفر وارد نمایید
Hidden
Hidden
فایل را اینجا رها کنید یا
انواع فایل های مجاز : pdf, jpeg, zip, rar, png, حداکثر اندازه فایل: 5 MB, حداکثر فایل ها : 5.