آگهی مزایده شرکت‌های چوب خزر کاسپین، شیر ملارد و عالم آرا

آگهی مزایده شرکت‌های چوب خزر کاسپین، شیر ملارد و عالم آرا

آگهی مزایده شرکت‌های چوب خزر کاسپین، شیر ملارد و عالم آرا  برای واگذاری به بخش خصوصی منتشر شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات مدیریت صبا تامین متقاضیان خرید این شرکت‌ها می توانند با در دست داشتن مدارک مورد نیاز تا تاریخ 1397/08/27 به آدرس تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان شهید احمدیان(پانزدهم)، پلاک ۱۴ طبقه دوم دبیرخانه شرکت خدمات مدیریت صبا تامین مراجعه نمایند.

بر اساستصمیمات کمیته ساماندهی شستا و به منظور خروج از سیاست های بنگاه داری شرکت خدمات مدیریت صبا تامین وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) اعمال وکالت در امر واگذاری شرکت های مجموعه تامین اجتماعی را بر عهده دارد.