آگهی مزایده کارتن البرز و چوب اسالم

آگهی مزایده کارتن البرز و چوب اسالم

آگهی مزایده شرکت‌های کارتن البرز و چوب اسالم برای واگذاری به بخش خصوصی منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات مدیریت صبا تامین متقاضیان خرید این شرکت‌ها می توانند با در دست داشتن مدارک مورد نیاز تا تاریخ 1397/06/09 به آدرس تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان شهید احمدیان(پانزدهم)، پلاک ۱۴ طبقه دوم دبیرخانه شرکت خدمات مدیریت صبا تامین مراجعه نمایند.
شرکت خدمات مدیریت صبا تامین وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی اعمال وکالت در امر واگذاری شرکت های مجموعه تامین اجتماعی را بر عهده دارد.