آگهی مزایده عمومی شماره یک املاک

آگهی مزایده عمومی شماره یک املاک

آگهی مزایده عمومی املاک شرکت خدمات مدیریت صبا تامین منتشر شد.

به گزارش روابط‌عمومی شرکت خدمات مدیریت صبا تامین؛ آگهی مزایده دو باب ملک متعلق به شرکت خدمات مدیریت صبا تامین  امروز دوازدهم آذرماه سال ۱۳۹۷ در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد.

متقاضیان می توانند ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی جهت دریافت اسناد به آدرس شرکت مراجعه کنند و پس از آن ۱۰ روز فرصت دارند تا مدارک مورد نیاز را تکمیل و تحویل شرکت نمایند. تاریخ برگزاری مزایده و گشایش پاکت‌ها ساعت ۱۶ یکشنبه بیست و سوم دیماه در محل شرکت خدمات مدیریت صبا تامین خواهد بود.

مزایده این دو ملک در راستای اجرای استراتژی و سیاست‌های شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) مبنی بر تبدیل دارائی‌های غیر مولد به مولد و به منظور افزایش بهره‌وری به انجام می رسد.

اطلاعات تکمیلی در وب سایت شرکت خدمات مدیریت صباتامین