آگهي مناقصه عمومي شماره ۹۷/۱ و مناقصه محدود شماره ۹۷/۱

آگهی مناقصه عمومی شماره ۹۷/۱ و مناقصه محدود شماره ۹۷/۱

موضوعات :

۱) مناقصه عمومی شماره ۹۷/۱ : خرید تجهیزات پزشکی و غیرپزشکی موردنیاز مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه

۲) مناقصه محدود شماره ۹۷/۱ : خرید تجهیزات چهارگانه شامل قفسه بندی و میز بندی آزمایشگاهی، تجهیزات آشپزخانه و لاندری طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه

شرایط متقاضی : افراد حقیقی و حقوقی دارای مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی

تاریخ توزیع اسناد: مناقصه عمومی شماره ۹۷/۱ از تاریخ ۹۷/۱۰/۱۶ لغایت ۹۷/۱۰/۲۲ و مناقصه محدود شماره ۹۷/۱ از تاریخ ۹۷/۱۰/۱۶ لغایت ۹۷/۱۰/۱۸ در ساعات اداری ۸-۱۶ با در دست داشتن معرفی نامه معتبر به همراه اصل و تصویر کارت شناسایی توزیع میگردد .

محل توزیع اسناد : تهران- خیابان ولیعصر(عج)- خیابان شهید بابک بهرامی- پلاک ۳۶-طبقه دوم – واحد پشتیبانی(آقای اله یاری)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : صرفاً به صورت چک تضمین شده بانکی و یا ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماهه

هزینه خرید اسناد : مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ریال واریزی به حساب شماره ۵۵۴۸۲۵۲۱ بانک رفاه کارگران شعبه ظفر کد ۱۷۰ به نام شرکت بازرگانی بین المللی تأمین اجتماعی (همراه داشتن اصل و کپی فیش الزامی است )

محل و مهلت ارائه پیشنهادات شرکت در مناقصه عمومی شماره ۹۷/۱ حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۹۷/۱۰/۲۶ و مناقصه محدود شماره ۹۷/۱ حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۹۷/۱۰/۲۰ در محل شرکت به آدرس فوق است. 

درصورت داشتن هرگونه سوال با شماره های ۲-۸۸۷۸۳۸۲۱ داخلی های ۱۶۴ و ۱۵۱ تماس حاصل نمائید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس سایت شرکت بازرگانی بین المللی مراجعه نمایید.