سرپرست کارگزاری صبا تامین انتخاب شد

سرپرست کارگزاری صبا تامین انتخاب شد

با حکم شیرازی؛
سرپرست کارگزاری صبا تامین انتخاب شد

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با صدور حکمی، وحید حسن پور دبیر را به عنوان سرپرست شرکت کارگزاری صبا تامین منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی صبا تامین، محمدعلی شیرازی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صبا تامین، با صدور حکمی وحید حسن پور دبیر را به عنوان سرپرست شرکت کارگزاری صبا تامین منصوب کرد.

کارگزاری صبا تامین از بزرگ ترین کارگزاری های بازار سرمایه محسوب می شود و در سال 2018 از سوی انجمن کارگزاری های بورس اروپا و آسیا به عنوان یکی از سه کارگزاری فعال ایران انتخاب شد.

پیش از این محمود گودرزی مدیرعامل کارگزاری صبا تامین بود که به تازگی به عنوان معاون شرکت بورس و اوراق بهادار تهران منصوب شده است.

حسن پور دبیر از مدیران جوان و با تجربه صنعت کارگزاری است که پیشتر مدیرعامل کارگزاری صبا جهاد بوده است.