نماینده “صبا تامین” در هیئت مدیره بورس تهران معرفی شد

نماینده “صبا تامین” در هیئت مدیره بورس تهران معرفی شد

نماینده “صبا تامین” در هیئت مدیره بورس تهران معرفی شد

محمدرضا صادقی مقدم با حکم محمدعلی شیرازی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به عنوان عضو حقیقی در هیئت مدیره بورس و اوراق بهادار تهران معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی صبا تامین، محمدرضا صادقی مقدم در کارنامه خود سوابقی چون معاون برنامه ریزی سرمایه گذاری غدیر، عضو هیات مدیره شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی، رئیس هیات مدیره شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران، مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران و … را برعهده داشته است.
عضو جدید هیئت مدیره بورس و اوراق بهادار تهران به نمایندگی از صبا تامین، دانش آموخته ممتاز دکتری مدیریت از دانشگاه تهران است. پیش از صادقی مقدم، وحید رجبیان به نمایندگی از صبا تامین عضو حقیقی هیئت مدیره بورس تهران بود.
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به عنوان یک هلدینگ بزرگ مالی وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا)، از بازیگران اصلی بازار سرمایه محسوب می شود که علاوه بر مدیریت سبد سهام، سرپرستی و مدیریت شرکت های تابعه خود که عمدتاً در حوزه خدمات مالی متمرکز هستند را بر عهده دارد.