گزارش هئیت مدیره به مجمع عمومی

گزارش هئیت مدیره به مجمع عمومی

گزارش هئیت مدیره به مجمع عمومی هئیت مدیره شرکت سرمایه گذاری صبا تامین در مجمع عمومی عادی سالیانه که در مورخ بیستم شهریورماه 1400 برگزار شد؛ از عملکرد سال مالی منتهی به 31/02/ 1400 به سهام داران گزارشی ارائه کرد.

برای دریافت فایل گزارش اینجا کلیک کنید.