سخنرانی دکتر سید محمدجواد میرطاهر

سخنرانی دکتر سید محمدجواد میرطاهر

سید محمدجواد میرطاهر در نشست هم اندیشی وزیر صنعت، معدن و تجارت با نهادهای مالی مطرح کرد
به منظور هماهنگی در تصمیم سازی های اقتصادی شورای ثبات مالی تشکیل شود

دکتر سید محمدجواد میرطاهر مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صبا تامین در نشست هم اندیشی وزیر صنعت معدن و تجارت با نهادهای سرمایه‌گذاری و هم افزایی و تبادل نظر برای توسعه سرمایه گذاری در بخش صنعت، معدن و تجارت در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد با اشاره به تجربه جهانی تشکیل شورای ثبات مالی گفت: در روزهای اخیر موضوعاتی مانند بودجه و قیمت گذاری خوراک صنایع نگرانی هایی را برای فعالان بازار سرمایه ایجاد کرده است. وی ادامه داد به منظور بر طرف سازی این قبیل مشکلات تشکیل شورای ثبات مالی در کشور یک ضرورت است. این شورا می تواند متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس، رئیس کل بیمه مرکزی و وزرای صنعت و کار باشد باشد و منجر به هماهنگی اقتصادی بیشتر شود و در نتیجه منافع بازار سرمایه نیز در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به موضوع واگذاری معادن در لایحه بودجه گفت: فعالان بازار سرمایه به واگذاری معادن اقبال دارند و در صورت پیگیری جدی، مجموعه شستا و شرکت های تابعه ظرفیت های بالایی را به منظور اجرایی شدن آن خواهند داشت.
میرطاهر با اشاره به شیوه های هدایت نقدینگی سرگردان به سمت تولید افزود: یکی از راه هایی که از گذشته وجود داشت و اکنون نیاز به احیای آن وجود دارد؛ موضوع صندوق های زیربنایی است. موضوعی که مغفول مانده، درحالی صندوق های زیربنایی منجر به تنوع بخشی به سرمایه گذاری ها خواهند شد و ضمن مزیت مالیاتی، می توانند سود پایداری را خلق کنند.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صبا تامین در انتها با اشاره به صنعت بیمه گفت: در حال حاضر ضریب نفوذ بیمه های زندگی در ایران بسیار پایین است، زیرا متناسب با تورم افزایش نمی یابد و عایدی به بیمه گذران پرداخت نمی گردد. یکی از راه ها این است که بیمه های زندگی متصل به دارایی های فیزیکی را راه اندازی کرد. در عین حال می تواند صندقو های زیربنایی را به عنوان پشتیبان این بیمه ها قرار داد. از این طریق می توان ضریب نفوذ بیمه های زندگی را افزایش داد و در عین حال منابعی که به این واسطه در این منطقه جذب می شود می توان آن را صرف سرمایه گذاری های زیربنایی در آن منطقه کرد.