افزایش سرمایه صبا به تصویب رسید

افزایش سرمایه صبا به تصویب رسید

در مجمع عمومی فوق‌العاده صبا تأمین افزایش سرمایه این شرکت به تصویب رسید و بر این اساس با ۶۶ درصد رشد سرمایه صبا تأمین از ۴۵۰۰۰ هزار به ۷۵۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت.
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین مجمع فوق‌العاده شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین با حضور 89.30 درصد سهام‌داران این شرکت برگزار شد.
در ابتدای این نشست دکتر سیدمحمد جواد میرطاهر مدیرعامل صبا تأمین با اشاره به اهداف این افزایش سرمایه گفت: افزایش سرمایه شرکت صبا تأمین به منظور افزایش فعالیت‌ها و عدم خروج وجه نقد در رابطه با تسویه مطالبات سهامداران عمده صورت می‌گیرد. وی با اشاره به تأثیر این افزایش بر وضعیت این شرکت گفت: منابع حاصل از این افزایش سرمایه جهت جایگزینی و توسعه پرتفوی شرکت به کار گرفته می‌شود و این موضوع موجب افزایش سودآوری شرکت در سال‌های آتی می‌گردد. لذا افزایش سرمایه باعث بهبود بازده شرکت در سال‌های پیش روخواهد بود. او افزود درصورت پرداخت تمامی مطالبات سهامدار عمده با فرض عدم انجام افزایش سرمایه، این شرکت ناچار به تأمین مالی بانکی و غیر بانکی و پرداخت هزینه مالی مضاعف است که تبعات آن کاهش سودآوری شرکت است، لذا افزایش سرمایه باعث اصلاح ساختار و بهینه شدن نسبت‌های مالی نیز خواهد شد.
مدیرعامل شرکت صبا تأمین در ادامه افزود: با افزایش سرمایه، سرمایه صبا تأمین به ۷۵۰۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید و بر این اساس در میان هلدینگ‌های زیرمجموعه شستا، بعد از هلدینگ تاپیکو، بیشترین سرمایه را به خود اختصاص خواهد داد.
او با اشاره به تأثیر مثبت افزایش سرمایه بر وضعیت سوددهی شرکت گفت: برآورد ما این است که این افزایش سرمایه در سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبشهت ۱۴۰۰، منجر به افزایش سود خالص شرکت خواهد شد. او ادامه داد: تفاوت میزان سود خالص در صورت افزایش سرمایه و در شرایط عدم افزایش سرمایه در سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ بیشتر هم خواهد شد. در انتهای این نشست افزایش سرمایه۳۰۰۰۰ میلیارد ریالی شرکت صبا تأمین به تصویب رسید. بر این اساس سرمایه صبا رشدی ۶۶ درصدی را تجربه خواهد کرد.