ششمین شماره «صبا تحلیل» منتشر شد.

ششمین شماره «صبا تحلیل» منتشر شد.

تحلیل بنیادی پتروشیمی پردیس(شپدیس) و سیمان بجنورد(سبجنو)

گزارش بررسی عملکرد سه ماهه شرکت‌های تابعه سرمایه گذاری صبا تامین و تحلیل های از بازار طلا و بازارهای جهانی
در «صفحه آخر» صبا تحلیل؛ با معرفی کتاب؛رویدادهای آموزشی و ویدیوهای آموزشی در خدمت شما همراهان گرامی هستیم.
صبا تحلیل را ورق بزنید؛ بشنوید و تماشا کنید.