انتخاب سید محمدجواد میرطاهر به عنوان نائب رییس هیأت مدیره شرکت بورس

انتخاب سید محمدجواد میرطاهر به عنوان نائب رییس هیأت مدیره شرکت بورس

سید محمدجواد میرطاهر؛ مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به عنوان نائب رییس هیأت مدیره شرکت بورس برگزیده شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین ، در نخستین جلسه هیات مدیره جدید بورس تهران به تاریخ ۳۰/ ۰۵/ ۱۴۰۱ محمود گودرزی برای دومین دوره متوالی به اتفاق آراء در سمت مدیرعاملی و سخنگوی بورس تهران ابقاء شد.

همچنین در این جلسه مهدی امیری به نمایندگی از سرمایه گذاری تدبیر به عنوان رییس هیأت مدیره و سید محمد جواد میرطاهر به نمایندگی از سرمایه گذاری صبا تامین، به عنوان نایب رییس هیأت مدیره بورس تهران انتخاب شدند.