ورود هامون صبا به بازار مشتقه سهام و کالا در سال جاری

ورود هامون صبا به بازار مشتقه سهام و کالا در سال جاری

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری هامون صبا در مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت از برنامه ورود به بازار مشتقه سهام و کالا با هدف افزایش سود و بهره‌مندی از مزایای بازار دوطرفه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی گروه مالی صبا تامین، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری هامون صبا در روز شنبه 31 تیرماه 1402 با حضور 71.9 درصد سهامداران به رسمیت یافته و برگزار شد و صورت‌های مالی منتهی به 12 اسفند 1401 و تقسیم سود حدکثری از محل سود انباشته شرکت (650 ریال به ازا هر سهم)، به تصویب رسید.

در این مجمع علی همایون، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری هامون صبا و دبیر مجمع، با تاکید بر اینکه سیاست ما ایجاد ثروت و افزایش بازدهی سهامداران به واسطه منابع انسانی متخصص است، در مورد برنامه‌های توسعه‌ای آتی شرکت هامون صبا گفت: بنا داریم امسال به بازار مشتقه سهام و کالا ورود کنیم تا هم بتوانیم از مزایای بازار دوطرفه استفاده کنیم و هم سود شرکت را افزایش دهیم. وی افزود: همچنین به دنبال افزایش سبد بورسی تا 35 هزار میلیارد ریال تا سال 1405 هستیم و بنا داریم سهم شرکت با تقسیم سود بالاتر را در پرتفوی افزایش دهیم و به طور کلی به سمت ایجاد درآمد پایدار حرکت کنیم. همچنین به صورت مستمر برنامه‌ریزی‌هایی هم در جهت بهینه سازی پرتفوی صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری هامون صبا با اشاره به عملکرد این شرکت در سالی که صنعت سرمایه‌گذاری بازدهی 15 درصدی را تجربه کرده است، تصریح کرد: بازدهی تجمعی شاخص کل و پرتفوی هامون در سال 1401 عملکرد بهتری نسبت به شاخص کل داشته و در انتهای سال هم پرتفوی هامون به صورت تجمعی 49 درصد بازدهی داشته، در حالی که شاخص کل بورس 43 درصد بازدهی را تجربه کرده است.

همایون با تاکید بر اینکه روند بازدهی و شاخص شرکت سرمایه‌گذاری هامون صبا در 5 سال گذشته تقریبا در همه سال‌ها به جز سال 98 بازدهی بهتر از بازدهی شاخص داشته است، افزود: در چهارماه ابتدایی سال جاری هم توانستیم این بازدهی را استمرار ببخشیم، به طوری که بازدهی پرتفوی هامون 3.1 درصد و بازدهی شاخص کل 2.9 درصد است.

وی با بیان اینکه ساختار درآمد عملیاتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری از اجزای مختلفی تشکیل شده که عمدتاٌ این اجزا از دو محل سود حاصل از فروش سرمایه گذاری‌ها و سود نقدی سرمایه‌گذاری است، تصریح کرد: شرکت سرمایه‌گذاری هامون صبا یک روند افزایشی را از سال 1399 تا 1401 در مورد افزایش سهم سود نقدی در درآمد عملیاتی تجربه کرده و سیاست شرکت این بوده است که کیفیت سود را به سمت سود نقدی سرمایه‌گذاری ببریم و آن را افزایش بدهیم.

افزایش 16درصدی درآمد عملیاتی هامون صبا

 

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری هامون صبا با اشاره به اینکه 239 میلیارد تومان سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها و حدود 112 میلیارد تومان هم سود نقدی سرمایه گذاری شناسایی شده و در مجموع درآمد 354 میلیارد تومانی را برای سال 1401 رقم زده‌ایم، گفت: صورت سود و زیان، درآمدهای عملیاتی شرکت نسبت به سال گذشته 16 درصد افزایش داشته و به عدد 354 میلیارد تومان رسیده است. به تناسب سود خالص شرکت هم تقریبا 15 درصد رشد داشته و به 343 میلیارد تومان رسیده است.

همایون با بیان اینکه مازاد ارزش افزوده پرتفوی هم در 4 سال گذشته، در بیشترین حالت خود در پایان سال 1401 به 566 میلیارد تومان رسیده و در سال 99 به 527 میلیارد تومان رسیده بود، ادامه داد: در مورد جمع دارایی‌های شرکت هم تقریبا 13.5 درصد رشد داشتیم و به عدد 910 میلیارد تومان رسیدیم. سود انباشته شرکت 10 درصد رشد داشته و به عدد 359 میلیارد تومان رسیده و جمع حقوق صاحبان سهام هم به عدد 906 میلیارد تومان رسیده و 15 درصد رشد را تجربه کرده است.