بهینه‌سازی پرتفوی، مهمترین برنامه راهبردی صبا تأمین/ نقش صبا تأمین در حل چالش تامین مالی شستا

بهینه‌سازی پرتفوی، مهمترین برنامه راهبردی صبا تأمین/ نقش صبا تأمین در حل چالش تامین مالی شستا

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در جلسه بررسی سند تحول گروه مالی صبا تامین گفت: سند تحولی مدل جدیدی از برنامه راهبردی و عملیاتی است. رویکرد تحولی که در شستا ایجاد شده، ناظر به انگاره‌های راهبردی است و فرصت‌های بین‌المللی، اصلاح پرتفوی، صیانت، مهندسی‌سازی، خروج از بنگاه‌داری و… از جمله مهم‌ترین این راهبردها هستند.

به گزارش گروه مالی صبا تامین، مهندس ابراهیم بازیان در جلسه بررسی سند تحولی گروه مالی صبا تامین و بازدید از این شرکت در روز یکشنبه 22 مردادماه با بیان اینکه شستا یک نقش دارد و آن هم هدایت، حمایت و نظارت است، افزود: گفتمان مشترکی که در قالب سند تحول آن را دنبال می‌کنیم، ناظر بر همین سه وظیفه است و اگر با هم هم‌صدا، همگرا و هم‌قصه نشویم، همواره بخش‌هایی مورد غفلت قرار خواهد گرفت.

وی با تاکید بر ضرورت وجود گفتمان واحد و مشترک در میان گروه شستا ادامه داد: کسب دستاورد و توفیقات در کل هندسه و مختصات شستا اهمیت دارد، چراکه هر یک از شرکت ها باید نقش خود را ایفا کنند و نباید به کسب موفقیت در بخشی از گروه بسنده کرد.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه برای رسیدن به گفتمان مشترک، باید ادبیات مشترک ایجاد کرد و این ادبیات مشترک باید به یک فهم مشترک بیانجامد، تصریح کرد: اگر این امر محقق شود، رو به جلو خواهیم رفت. بنابراین از همان ابتدای کار در شستا تاکید کردیم باید نقشه راهی را برای ساختمانی که می خواهیم ساخته شود، طراحی کنیم و در آن مختصات، میزان بهره‌وری، سمت و سو و اهداف آن را مشخص کنیم.  بر این اساس سند تحولی باید ساختمان ذهنی و عینی فکری و عملی ما را در شستا به تصور بکشد و به همه اعضای گروه هم سهم و نقش دهد.

بازیان با اشاره به منطق سند تحولی بر مبنای ایجاد هموارگی و همیشگی در سیستم خطاب به مدیرعامل، معاونان و مدیران حاضر در جلسه اظهار کرد: سند تحولی می‌خواهد برنامه اقدام و عمل ما و شما را به تصویر بکشد و در واقع، خوانشی است بر برنامه راهبردی که پیش ازین، آن را نوشتیم، خواندیم، شنیدیم و حالا همه مسئول هستند و باید بر مبنای آن عمل کنند.

وی با یادآوری اینکه سند تحولی مدل جدیدی از برنامه راهبردی و عملیاتی است، گفت: این سند مشخص می‌کند از چه برنامه‌ای، به چه کارنامه و سند مورد انتظاری می‌رسیم. بنابراین، یک مدیر از همان ابتدا می‌داند چه کارهایی باید انجام دهد. رویکرد تحولی که در شستا ایجاد شده، ناظر به انگاره‌های راهبردی است، اما عملیات کار شماست. فرصت‌های بین‌المللی، اصلاح پرتفوی، صیانت، خروج از بنگاه‌داری و… از جمله مهم‌ترین این راهبردها هستند.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در پایان به تفاوت سیستم گروه مالی صبا تامین با سایر هلدینگ‌های شستا اشاره کرد و گفت: می‌توان گفت ادبیات همان ادبیات است و صبا تامین به عنوان مجموعه‌ای که سهام‌داری می‌کند، باید ببیند در کجای بازار فرصت هست و از سوی دیگر، به حل چالش تامین مالی شستا کمک کند.

بهینه‌سازی پرتفوی، مهمترین برنامه راهبردی صبا تامین

در ادامه این نشست احسان احمدی، معاون برنامه‌ریزی راهبردی و سرمایه‌گذاری شستا با تاکید بر اهمیت سند تحول درگروه شستا گفت: 12 راهبردی که در این سند مشخص شده، اغلب برای شرکت‌های تولیدی است، اما مهمترین راهبردی که گروه مالی صبا تامین باید روی آن تمرکز کند، بهینه‌سازی پرتفوی بر اساس بهبود و تحلیل پرتفوی است.

احمدی با اشاره بر اینکه به اعتقاد من سند راهبردی در هر شرکتی به مثابه طلای زیر خاکستر است، افزود: این سند تحول نقطه عطفی است که به صورت کاملا عملیاتی در یک افق یک ساله، دو ساله و پنج ساله و به عبارتی برای بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت نوشته شده است و قابلیت اجرایی دارد.

به گفته وی حضور مهندس بازیان برای بررسی سند تحول هلدینگ‌های زیر مجموعه شستا نشان دهنده اهمیت این سند برای گروه شستا است و این سند درواقع الگویی برای ارزیابی عملکرد شرکت‌هاست.

معاون برنامه‌ریزی راهبردی و سرمایه‌گذاری شستا تصریح کرد: از سال گذشته که فرایند آماده‌سازی سند تحول با راهنمایی مهندس بازیان شروع است، یک سال روی آن وقت گذاشته شده است. انتظار این است که شرکت‌ها هم به همین اندازه دقت لازم در تدوین این سند را اعمال کنند. تلاش ما این است که برکات این سند به سهام‌دارن اصلی که همان قشر بزرگ بیمه‌شدگان است، برسد.

اصلاح پرتفوی، بخشی از برنامه تحولی صبا تامین است

دکتر سید محمدجواد میرطاهر مدیرعامل گروه مالی صبا تامین نیز با اشاره به اقدامات این مجموعه در راستای بهینه‌سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری، بسترسازی مناسب جهت انجام تامین مالی لازم در مجموعه معظم شستا، گفت: اولین گام گروه مالی صبا تامین در راستای سند تحول، تبدیل شدن به گروه مالی بود که در اسفندماه سال گذشته صورت گرفت و ناشی از نگاه نو و تغییر و تحول جدید در گروه مالی صبا تامین بود.

به گفته وی اتخاذ رویکرد جدید در جذب سرمایه انسانی متخصص، جوان و متعهد در این مجموعه از جمله دیگر راهبردهای گروه مالی صبا تامین در راستای سند تحول است. همچنین سند تحول در تمامی شرکت‌های تابعه گروه مالی صبا تامین تدوین و مورد تصویب اعضای هیات مدیره شرکت‌ها قرار گرفته است.

میرطاهر با تاکید بر اینکه به دلیل تولیدی نبودن فعالیت‌های گروه مالی انطباق با الگوها و راهبردهای ابلاغی شستا در سند تحول با دشواری‌هایی همراه بود، گفت: با این حال ما در این مجموعه تلاش کردیم فعالیت‌های گروه مالی را با آن الگوها انطباق دهیم و تقریبا برنامه‌های یک ساله خود را محقق کردیم؛ به طوری که در سال گذشته ما تامین مالی 10همتی را برای شستا انجام دادیم و برای سال جاری هم برنامه تامین مالی 17 همتی را داریم.

در ادامه این نشست دکتر علی سلیمانی معاون برنامه‌ریزی و امور شرکت‌ها به ارائه سند جامع تحول گروه مالی صبا تامین پرداخت و گفت: سند تحول در راستای برنامه جامع راهبردی مجموعه صبا تامین است و با توجه به موضوع فعالیت گروه مالی صبا تامین، راهبردهای ابلاغی مجموعه معظم شستا، به صورت اختصاصی برای این مجموعه تدوین شده است، به طوری که راهبرد بسترسازی کسب و کار نیز به این راهبردها اضافه شد.

 وی افزود برنامه‌های ارائه شده در سند تحول منطبق با برنامه‌های تدوین شده در سند راهبردی است که بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن ارائه شده است.

در ادامه دکتر علی‌حسینی معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار به ارائه جایگاه گروه مالی صبا تامین در بازار سرمایه، وضعیت صورت های مالی چندسال اخیر، وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری به تفکیک انواع درآمدهای عملیاتی و صنایع مختلف پرداخت.