انتشار یازدهمین شماره «صبا تحلیل»

انتشار یازدهمین شماره «صبا تحلیل»

یازدهمین شماره «صبا تحلیل» منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی گروه مالی صبا تأمین، یازدهمین شماره ماهنامه تخصصی گروه مالی صبا تأمین با مطالبی همچون اخبار گروه مالی صبا تأمین و شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، نگاهی به وضعیت تورمی دی‌ماه، بررسی وضعیت بازار جهانی اوره، آشنایی با بیمه اتوموبیل، مروری بر شاخص‌های جهانی نوآوری و عملکرد ایران، تحلیل شرکت فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال، گفتگو با معاون مالی و اداری سبدگردان اندیشه صبا و نگاهی به وضعیت صنعت دارو منتشر شده است.

گفتنی است پرونده این شماره از «صبا تحلیل»، به معرفی شرکت سرمایه‌گذاری هامون صبا پرداخته است.

این شماره از «صبا تحلیل» را می‌توانید از اینجا مطالعه کنید.