انتشار سیزدهمین شماره «صبا تحلیل»

انتشار سیزدهمین شماره «صبا تحلیل»

سیزدهمین شماره «صبا تحلیل» منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی صبا تأمین، سیزدهمین شماره ماهنامه تخصصی گروه مالی صبا تأمین با مطالبی همچون اخبار گروه مالی صبا تأمین و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، واکاوی اثرات افزایش نرخ بهره بر بازار سرمایه، بررسی بازار جهانی طلا، تأثیر هوش مصنوعی بر بازارهای مالی، ریسک تطبیق و ضرورت مدیریت آن در نهادهای مالی، تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی جم پیلن، بررسی بازار جهانی اتیلن، بوتادین و پلی اتیلن و آشنایی با بیمه عمر و حوادث گروهی منتشر شد.
گفتنی است، این شماره از صبا تحلیل با بهراد فرهادی افشار، مدیر صندوق بازارگردانی صبا تأمین، در خصوص حوزه فعالیت صندوق بازارگردانی، اهداف و چالش‌های آن مصاحبه کرده است.
این شماره از صبا تحلیل را می‌توانید از اینجا مطالعه کنید.