برگزاری جلسات ارزیابی عملکرد سالانه شرکت‌های تابعه گروه مالی صبا تأمین

برگزاری جلسات ارزیابی عملکرد سالانه شرکت‌های تابعه گروه مالی صبا تأمین

جلسات ارزیابی عملکرد سالانه منتهی به سال مالی 1402 شرکت‌های تابعه گروه مالی صبا تأمین برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی صبا تأمین، جلسات ارزیابی عملکرد سالانه گروه مالی صبا تامین منتهی به 1402/12/29 با حضور سید محمدجواد میرطاهر مدیرعامل گروه مالی صبا تأمین، معاونان، مدیران و مدیران عامل شرکت‌های کارگزاری صبا تأمین، سبدگردان اندیشه صبا، سرمایه‌گذاری هامون صبا، خدمات مدیریت صبا تأمین و کارگزاری بیمه تأمین آینده برگزار شد.
در ابتدای این جلسات، مدیران عامل شرکت‌های تابعه، گزارشی از عملکرد یکساله خود ارائه کردند و مدیرعامل گروه مالی صبا تامین نیز پس از استماع این گزارش‌ها، تکالیف و برنامه‌های نظیر توسعه ابزارهای نوین مالی و سرمایه‌گذاری و همچنین توسعه همکاری و مشارکت با دیگر شرکت‌های زیرمجموعه شستا و وزارت کار از طریقدهم افزایی بیشتر را به منظور بهبود عملکرد آنها ارائه نمود.
د.