برگزاری مجمع عادی سالیانه شرکت خدمات مدیریت صباتامین

برگزاری مجمع عادی سالیانه شرکت خدمات مدیریت صباتامین

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین با حضور 99 درصدی سهام‌داران برگزار شد و در آن صورت‌های مالی و تقسیم 90 درصدی از سود قابل تقسیم در میان سهام‌داران به تصویب رسید.

به گزارش روابط عمومی گروه مالی صبا تأمین، جلسه مجمع عادی سالیانه شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین، روز دوشنبه 24 اردیبهشت ماه با حضور 99 درصد سهام‌داران در محل سالن اجتماعات گروه مالی صبا تأمین برگزار شد.

در ابتدای این نشست بعد از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت خدمات مدیریت صبا، حسین محمودی مطلق، مدیرعامل شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین به ارائه گزارش فعالیت این شرکت در سال مالی منتهی به 29 اسفند 1402 اشاره کرد و گفت: دو سامانه «تحلیل بازار بدهی» و «باشگاه مشتریان» سامانه‌های توسعه داده شده در شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین هستند. این سامانه‌ها در حال حاضر در مرحله نهایی تولید و تست قرار دارند به بزودی در اختیار بهره‌برداران قرار خواهند گرفت.
وی در ادامه به تشریح برنامه‌های آتی شرکت پرداخت و توضیح داد: سامانه مدیریت ریسک صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اپلیکیشن جامع خدمات سرمایه‌گذاری و فین‌تک مهم‌ترین برنامه‌های آتی شرکت در راستای توسعه خدمات در سال آینده خواهند بود.