انتشار چهاردهمین شماره «صبا تحلیل»

انتشار چهاردهمین شماره «صبا تحلیل»

چهاردهمین شماره «صبا تحلیل» منتشر شد.به گزارش روابط عمومی گروه مالی صبا تأمین، چهاردهمین شماره ماهنامه تخصصی گروه مالی صبا تأمین با مطالبی همچون اخبار گروه مالی صبا تأمین و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، اقتصاد جهان و ایران از نگاه صندوق بین‌المللی پول، چالش‌های بازار سهام در سال 1403، تحلیل شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان، نگاهی به صنعت متانول در جهان، آشنایی با برخی از بیمه‌های مهندسی و مروری بر سیاست‌های جهانی برای مهار نرخ رشد تورم در 2024 منتشر شد.گفتنی است، این شماره از صبا تحلیل با محمدعلی زمانی، مدیر امور شرکت‌ها و مجامع گروه مالی صبا تأمین، در خصوص حوزه فعالیت این حوزه، اهداف و چالش‌های آن مصاحبه کرده است.
این شماره از صبا تحلیل را می‌توانید از اینجا مطالعه کنید.