کسب رتبه نخست مشاور پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران توسط کارگزاری صبا تأمین

کسب رتبه نخست مشاور پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران توسط کارگزاری صبا تأمین

کارگزاری صبا تأمین رتبه نخست “مشاور پذیرش” در بورس اوراق بهادار تهران را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی گروه مالی صبا تأمین، در راستای الزام دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و با توجه به دستورالعمل تدوین شده از سوی بورس تهران در خصوص رتبه‌بندی مشاوران پذیرش، کارگزاری صبا تأمین موفق به کسب رتبه نخست مشاور پذیرش در سال 1402 شد.براساس دستورالعمل تدوین شده، معیارهای رتبه بندی مشاوران پذیرش عمدتا مرتبط با ویژگی‌های کمی و کیفی مشاوران پذیرش، متقاضی پذیرش و معیارهای مشخص شده برای امتیازدهی اعضای هیئت پذیرش و واحدهای مدیریت پذیرش بورس تهران بوده است.