انتخاب کارگزاری صبا تأمین به عنوان عضو هیئت مدیره فرابورس

انتخاب کارگزاری صبا تأمین به عنوان عضو هیئت مدیره فرابورس

در پایان مجمع عمومی عادی سالانه شرکت فرابورس ایران، کارگزاری صبا تأمین به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره این شرکت انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی گروه مالی صبا تأمین، همزمان با پایان مهلت قانونی فعالیت اعضای هیئت‌مدیره دوره هشتم، در مجمع عادی سالیانه فرابورس برای انتخاب اعضای جدید رأی‌گیری انجام شد و  ۷ عضو اصلی و ۳ عضو علی البدل شرکت فرابورس انتخاب شدند.

بر این اساس پس از شمارش آرا به منظور انتخاب اعضای هیئت‌مدیره فرابورس ایران برای دوره نهم،شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، کارگزاری صبا تامین، گروه مالی ملت، گروه ارزش‌آفرینان پاسارگاد، سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار ،تسویه وجوه، گروه سرمایه‌گذاری امید ،کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به عنوان اعضای اصلی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری سینا، سرمایه‌گذاری صبا جهاد و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به عنوان اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره فرابورس انتخاب شدند.