انتشار پانزدهمین شماره «صبا تحلیل»

انتشار پانزدهمین شماره «صبا تحلیل»

پانزدهمین شماره «صبا تحلیل» منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی گروه مالی صبا تأمین، پانزدهمین شماره ماهنامه تخصصی گروه مالی صبا تأمین با مطالبی همچون اخبار گروه مالی صبا تأمین و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، نگاهی به آمارهای تورم و سیاست‌های انقباضی پولی، بررسی برگزاری مجامع شرکت‌های تابعه گروه مالی صبا تأمین، تحلیل شرکت پتروشیمی نوری، نگاهی بر بازار جهانی مس، آشنایی با بیمه‌های مهندسی، تاثیر معافیت مالیاتی ناشران بورسی بر توسعه بازار سرمایه و بررسی بازار سرمایه در اردیبهشت ماه منتشر شد.

گفتنی است، این شماره از صبا تحلیل با امیرحسین یعقوب زاده، مدیر ریسک گروه مالی صبا تأمین، در خصوص فعالیت این حوزه، اهداف و چالش‌های آن مصاحبه کرده است.

این شماره از «صبا تحلیل» را از اینجا بخوانید.