با حکم “شیرازی”: “خادم المله” معاون سرمایه گذاری صبا تامین شد.

با حکم “شیرازی”: “خادم المله” معاون سرمایه گذاری صبا تامین شد.

محمدعلی شیرازی با صدور حکمی سلمان خادم المله را به عنوان معاون سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری صبا تامین وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی صبا تامین، محمدعلی شیرازی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صبا تامین در حکم انتصاب سلمان خادم المله نوشته: “امید است با به کارگیری کلیه ظرفیت های هلدینگ صبا تامین و با هماهنگی کلیه مدیران و معاونین صبا تامین و مدیران عامل شرکت های تابعه، با نظارت دقیق و برنامه ریزی مناسب در راستای ارتقا بهره وری و افزایش بازدهی خاصل از سرمایه گذاری ها، اقدامات موثری صورت پذیرد.”
سلمان خادم المله پیش از این در دی ماه سال 97 طی حکمی از سوی محمدرضا رضوانی فر مدیرعامل شستا به عنوان عضو موظف هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صبا تامین منصوب شده بود. معاون سرمایه گذاری صبا تامین متولد 1360 با مدارک دکترای مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی، از مدیران باتجربه بازار سرمایه و دارای سوابقی چون معاون پرتفوی گروه مالی سپهر صادرات و عضو هیئت مدیره کانون نهادهای سرمایه گذاری است.