درج شرکت سرمایه گذاری صباتامین در فهرست نرخ های فرابورس ایران

درج شرکت سرمایه گذاری صباتامین در فهرست نرخ های فرابورس ایران

درج شرکت سرمایه گذاری صباتامین در فهرست نرخ های فرابورس ایران

بدینوسیله به اطلاع می رساند شرکت سرمایه گذاری صباتامین (سهامی عام) پس از احراز کلیه شرایط پذیرش از تاریخ 1399/1/11 به عنوان دویست و چهاردهمین نماد معاملاتی در فهرست نرخ های فرابورس ایران درج گردید.

تاریخ پذیرش : 1398/12/13

نماد معاملاتی : صبا

گروه : سرمایه گذاریها

زیر گروه : سایر واسطه های مالی

کد : 5699

شماره ثبت نزد سازمان : 11250

تاریخ ثبت نزد سازمان : 1393/02/03

شایان ذکر است امید نامه و آخرین صورت های مالی حسابرسی شده شرکت در بخش اوراق بهادار پذیرفته شده قابل مشاهده می باشد