کسب رتبه اعتباری A توسط صبا از رتبه‌بندی پایا

کسب رتبه اعتباری A توسط صبا از رتبه‌بندی پایا

شرکت رتبه‌بندی شرکتی پایا در گزارشی دورنمای شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین را باثبات پیش‌بینی کرد و رتبه A را در کوتاه‌مدت و بلندمدت به این شرکت اختصاص داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین؛ در جدیدترین رتبه‌بندی شرکت رتبه‌بندی اعتباری پایا، شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین موفق شد رتبه A در بلندمدت و رتبه A1 در کوتاه‌مدت را کسب کند. همچنین این شرکت صبا تامین را جزء شرکت‌های با دورنمای باثبات طبقه‌بندی کرده است.

 شرکت رتبه‌بندی پایا این رتبه را بر اساس داده‌های کمی شامل صورت‌های مالی و ویژگی‌های کیفی مربوط به ارزیابی فعالیت‌های شرکت، به صبا تامین اختصاص داده است

رتبه A در بلندمدت در تعاریف رتبه‌بندی پایا به معنی ظرفیت ایفای تعهدات مالی صبا تامین است و رتبه A1 در کوتاه‌مدت مسیر احتمالی اعتبار شرکت را نشان می‌دهد.

شرکت رتبه‌بندی اعتباری پایا از شرکت‌های معتبر درزمینه رتبه‌بندی و اعتبار سنجی شرکت‌ها است که زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌نماید.