عملکرد ۹ ماهه شرکت‌های تابعه صبا تأمین بررسی شد

عملکرد ۹ ماهه شرکت‌های تابعه صبا تأمین بررسی شد

با عنایت به ضرورت برررسی عملکرد فصلی شرکتهای تابعه صباتأمین، جلسات ارزیابی عملکرد نه ماهه سال 1400 شرکت تابعه صبا با حضور مدیر عامل محترم و مدیران میانی صباتأمین و مدیر عامل و مدیران میانی شرکت ها در سه روز متوالی و در محل شرکت سرمایه گذاری صباتأمین برگزار گردید در جلسات مذکور عملکرد ۹ ماهه شرکت سرمایه‌گذاری هامون صبا، سبدگردان‌اندیشه صبا، کارگزاری صبا تأمین، کارگزاری بیمه تأمین آینده و خدمات مدیرت صبا به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بر اساس گزارش عملکرد شرکت سرمایه گذاری هامون صبا این شرکت در 9 ماهه سال 1400 حدود 93 درصد از درآمد پیش بینی شده برای سال مالی جاری در بودجه را پوشش داده است، همچنین این پوشش برای بودجه 9 ماهه 1400 معادل 124 درصد بوده است. وهامون در نه ماه سال جاری با کسب بازدهی 9.82 درصدی عملکرد بهتری را نسبت بازدهی 0.81 درصدی شاخص کل به ثبت رسانده است.
همچنین بر اساس گزارش های 9 ماهه شرکت سبدگردان اندیشه صبا این شرکت موفق به کسب 148 میلیارد ریال درآمد ناخالص که از محل کارمزد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری ، سود حاصل از فروش سهام و اوراق بهادار و غیره کسب شده است. سبد گردان اندیشه صبا در نه ماه امسال سود خالص 104407 میلیون ریالی کسب کرده که پوشش 61 درصدی بودجه تعدیلی کل سال را محقق کرده است.
از دیگر شرکت هایی که در مجموعه این نشست ها مورد بررسی قرار گرفت، شرکت کارگزاری صبا تامین بود. بر اساس گزارش های 9 ماهه این شرکت سود خالص شرکت کارگزاری صبا تامین طی 9 ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با افزایش 17 درصدی مواجه شده است.
شرکت کارگزاری بیمه تامین آینده از دیگر شرکت های تابعه شرکت سرمایه گذاری صبا تامین است که نشست بررسی عملکرد 9 ماهه آن برگزار شد. بر اساس گزارش 9 ماهه، این شرکت سود 78 درصد از درآمد بودجه سال مالی جاری را پوشش داده است. سایر درآمدهای غیر عملیاتی شرکت از پوشش حدود 103 درصدی نسبت به بودجه برخودار شده که همین امر موجب پوشش 87 درصدی سود خالص شده است.
در مجموعه این نشست‌ها، دکتر سید محمدجواد میرطاهر، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین با توجه به گزارش عملکرد‌ها نظراتی را طرح کرد. او همچنین به منظور بهبود عملکرد شرکت ها تکالیفی را برای شرکت های زیر مجموعه صبا تامین تعریف نمود. توسعه زیر ساخت های فنی و توسعه محور بر مبنای فناوری اطلاعات و ارتباطات از رویکردهای اساسی است که هلدینگ صبا تامین دنبال می کند و بر همین اساس در این نشست ها توافقات و مصوبات زیادی متناسب با کارکردها و بسترهای هریک از شرکت های تابعه سرمایه گذاری صبا تامین به تصویب رسید. توسعه ابزارهای نوین مالی و سرمایه گذاری و همچنین توسعه همکاری و مشارکت با دیگر شرکت های تابع شستا از دیگر راهبردهایی است که در مجموع این نشست ها طرح و پیگیری شد.