انتخاب اعضاء هیأت مدیره در دستور کار مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

انتخاب اعضاء هیأت مدیره در دستور کار مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

به اطلاع کلیه سهامداران محترم می‌رساند انتخاب اعضاء هیأت مدیره در دستور کار مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1400/02/31 قرار دارد.