مراسم تودیع و تقدیر از مدیر عامل صبا تامین برگزار شد

مراسم تودیع و تقدیر از مدیر عامل صبا تامین برگزار شد

با انتصاب محمد علی شیرازی به عنوان مدیر عامل گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ، مراسم تودیع و تقدیر از ایشان در محل شرکت صباتامین و با حضور عضو محترم هیات مدیره شستا و مدیران شرکت سرمایه گذاری شستا و اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صبا تامین برگزار گردید.

محمد علی شیرازی از اسفندماه 1397 مدیریت شرکت سرمایه گذاری صبا تامین را بر عهده داشته است. در طول مدیریت وی سود خالص تلفیقی  شرکت از 791 به 9,893  میلیارد تومان رسید که حاکی از  رشدی 1150  درصدی است.

در طول این دوره  پذیرش و عرضه عمومی سهام صبا در فرابورس با مشارکت بیش از 2 میلیون نفر صورت گرفت و صبا  به بزرگترین شرکت سرمایه‌گذاری بورسی به لحاظ ارزش بازار تبدیل شد. همچنین  پذیرش و عرضه سهام 20 شرکت از شرکت‌های مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در بورس تهران و فرابورس ایران انجام شد.  

در دوره مسئولیت وی صبا تامین پس از 6 سال موفق به دریافت گزارش مقبول حسابرسی طی دو دوره مالی اخیر شد و  در همین دوره صبا تامین توانست  بازده 926 درصدی پرتفوی بورسی  در مقابل بازده 782 درصدی شاخص کل را کسب کند و خالص ارزش سرمایه گذاری صبا از 5,600 میلیارد تومان به 46,052  میلیارد تومان افزایش یافت.   در پایان این جلسه علی مهدوی پارسا به عنوان سرپرست سرمایه گذاری صبا تامین معرفی گردید.