پرداخت اولین قسط اوراق صبا1404

پرداخت اولین قسط اوراق صبا1404

اولین قسط اوراق صبا 1404 که بر پایه رتبه اعتباری شرکت منتشر شد در زمان مقرر و بدون تاخیر به سرمایه گذاران محترم پرداخت شد

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین نخستین سود  اوراق اجاره با نماد صبا 1404  را به مبلغ 91  میلیارد  و 726  میلیون تومان در تاریخ 28 مهرماه 1400 پرداخت کرد.

اوراق اجاره   بدون ضامن  و با رتبه بندی اعتباری صبا تامین با نماد صبا 1404  به منظور حمایت از بازار و بر مبنای سهام شرکت ملی صنایع مس ایران به مبلغ 1000 میلیارد تومان در فروردین ماه سال جاری منتشر شد. 

10 میلیون برگ از این اوراق که 4 ساله  و با نرخ سود اسمی 18 درصد است در 28 فروردین ماه سال جاری منتشر شد. این اوراق فاقد ضامن بوده و با تکیه بر رتبه اعتباری تخصیص داده شده به بانی  (A- بلندمدت و A۱ کوتاه مدت) از سوی موسسه اعتباری پایا، انتشار یافت.

مواعد پرداخت سود این اوراق نیز  6 ماهه است و حالا  با گذشت 6 ما از انتشار آن اولین پرداخت سود آن صورت گرفت. اگرچه این اوراق فاقد ضامن است، اما پرداخت سود در موعد مقرر انجام شد.

بر این اساس مبلغ سود هر ورقه 91726 ریال است و در مجموع مبلغ 91 میلیارد و 726 میلیون تومان پرداخت گردید. . موضوع این اوراق خرید سهام شرکت ملی صنایع مس ایران از بانی (شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین) توسط نهاد واسط و اجاره به شرط تملیک آن‌ به بانی است. ضمن اینکه  شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه عامل پرداخت سود این اوراق است.