ورود صبا تامین به مهمترین تشکل صنفی سرمایه گذاری ایران

ورود صبا تامین به مهمترین تشکل صنفی سرمایه گذاری ایران

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین در آخرین مجمع کانون نهادهای سرمایه گذاری، که مهمترین تشکل صنفی سرمایه گذاری در ایران محسوب میشود، سید محمدجواد میرطاهر، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به نمایندگی از این شرکت به عضویت هئیت مدیره این نهاد درآمد. با برگزاری این انتخابات شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به عنوان یکی از هلدینگ های زیر مجموعه شستا، کرسی هئیت مدیره این نهاد مهم را به دست آورد.
کانون نهادهای سرمایه گذاری پس از موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با اساسنامه این نهاد ، در پانزدهم بهمن ۱۳۸۶ به ثبت رسید و در شانزدهم اسفند ماه ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز کرد. کانون نهادهای سرمایه گذاری در حال حاضر با بیش از ۴۰۰ عضو ادامه فعالیت می‌دهد. استفاده از حقوق صنفی، استفاده از خدمات مشاوره‌ای، تخفیف شرکت در کارگاه‌های آموزش، توسعه همکاری حرفه‌ای بین اعضاء، هیأت سازش و رسیدگی به اختلافات و … از جمله خدمات و فعالیت های این کانون به اعضای خود به حساب می آید.
لازم به ذکر است بر اساس نتایخ آخرین انتخابات این کانون، مجتبی کباری به نمایندگی از گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما، کورش شمس به نمایندگی از سبدگردان پاداش سرمایه، محمدعلی میرزا کوچک شیرازی به نمایندگی از گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، سید محمد جواد میرطاهر به نمایندگی از سرمایه گذاری صبا تامین، جعفر جولا به نمایندگی از سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا، محمد وطن پور به نمایندگی از تامین سرمایه سپهر و محمد مرادی به نمایندگی از گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی به عضویت هئیت مدیره جدید این کانون درآمدند.