نخستین شماره‌ی ویژه‌نامه‌ی خبری تحلیلی شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین منتشر شد

نخستین شماره‌ی ویژه‌نامه‌ی خبری تحلیلی شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین منتشر شد

«صبا تحلیل» در اولین شماره خود، دو شرکت سیمانی را مورد تحلیل قرار داده است.
گزارشی از مجامع شرکت‌های تابعه سرمایه‌گذاری صبا تامین و بررسی روندها در بازارهای جهانی و بازار بدهی از بخش‌های دیگر این شماره است.

«صبا تحلیل» را ورق بزنید؛ بشنوید و تماشا کنید.