جلسات بررسی بودجه شرکت‌های تابعه گروه مالی صبا تامین برگزار شد

جلسات بررسی بودجه شرکت‌های تابعه گروه مالی صبا تامین برگزار شد

براساس راهبردهای شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و گروه مالی صبا تامین، برنامه بودجه سال مالی شرکت‌های تابعه صبا تامین برای سال آتی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه مالی صبا تامین، برنامه های مالی آتی شرکت‌های تابعه و بودجه سال مالی آینده شرکت‌های تابعه گروه مالی صبا تامین با حضور دکتر سید محمدجواد میرطاهر، مدیرعامل شرکت گروه مالی صبا تامین و مدیران عامل شرکت‌های تابعه بررسی شد.

شرکت هامون صبا، شرکت سبدگردان اندیشه صبا، شرکت کارگزاری صبا تامین، شرکت کارگزاری بیمه تامین آینده و شرکت خدمات مدیریت صبا تامین شرکت‌هایی بودند که برنامه‌های مالی آنها مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسات ضمن بررسی عملکرد فعلی بودجه این شرکت‌ها، دیگر برنامه مالی سال آینده آنها نیز بررسی و جمع‌بندی‌ نهایی انجام شد.