اطلاعیه صبا تأمین درباره «واریز ارزش اسمی افزایش سرمایه»

اطلاعیه صبا تأمین درباره «واریز ارزش اسمی افزایش سرمایه»

واحد امور سهام گروه مالی صبا تأمین اطلاعیه‌ای را در مورد «واریز ارزش اسمی افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی» منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی گروه مالی صباتامین، در این اطلاعیه آمده است:‌ «‌سهامداران محترمی که در سامانه سجام ثبت نام کرده‌اند، باید برای دریافت گواهینامه حق تقدم و مشارکت در پذیره‌نویسی به درگاه ذینفعان بازار سرمایه به آدرس https://ddn.csdiran.ir مراجعه کنند.»

همچنین در ادامه این اطلاعیه در مورد سبدگردان‌ها تاکید شده که «لازم است در صورت نیاز به واریز، مبلغ مورد نیاز را به حساب معرفی شده در آگهی پذیره‌نویسی (بند 12 قسمت ب) واریز کرده و فیش واریزی را در مهلت استفاده از حق تقدم برای شرکت پست یا به امور سهام شرکت تحویل دهند. (آدرس مندرج در بند 12 گواهینامه). این دسته از سهامداران در صورتی که ظرف مهلت 7 روز از تاریخ انتشار آگهی به علت تغییر آدرس و یا به هر دلیل گواهینامه حق تقدم خود را دریافت نکنند، می‌توانند برای دریافت گواهینامه مربوطه با معرفی نماینده به امور سهام شرکت مراجعه (آدرس مندرج در بند 12 گواهینامه) و گواهینامه خود را دریافت کنند.