انتشار هفتمین شماره «صبا تحلیل»

انتشار هفتمین شماره «صبا تحلیل»

هفتمین شماره «صبا تحلیل»، منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی گروه مالی صبا تامین، هفتمین شماره ماهنامه تخصصی گروه مالی صبا تأمین با مطالبی همچون اخبار گروه مالی صبا تامین و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، پیش بینی نرخ رشد 25 درصدی، آشنایی با بیمه مسئولیت، آخرین اخبار بازار طلا و بررسی مهم‌ترین چالش‌های صنعت اوره منتشر شده است.

گفتنی است پرونده این شماره از صبا تحلیل، به معرفی شرکت سبدگردان اندیشه صبا پرداخته است. این شماره از «صبا تحلیل» را می‌توانید از اینجا مطالعه کنید