انتشار هشتمین شماره « صبا تحلیل»

انتشار هشتمین شماره « صبا تحلیل»

هشتمین شماره «صبا تحلیل»، منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی گروه مالی صبا تامین، هشتمین شماره ماهنامه تخصصی گروه مالی صبا تأمین با مطالبی همچون اخبار گروه مالی صبا تامین و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی،  بررسی اقتصاد ایران و جهان، آشنایی با بیمه تکمیلی، تحلیل بنیادی پتروشیمی قائد بصیر و گزارش تحلیلی شرکت معدنی املاح ایران منتشر شده است.

گفتنی است پرونده این شماره از صبا تحلیل، به معرفی شرکت کارگزاری صبا تامین پرداخته است.

این شماره از «صبا تحلیل» را می‌توانید از اینجا مطالعه کنید.